Trong nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong công tác vận động phụ nữ, chăm lo lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Với sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, kịp thời của Trung ương hội, cấp ủy địa phương, Hội LHPN các cấp đã tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; 7 chỉ tiêu cơ bản, 4 vấn đề ưu tiên và6 nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra. Nhiệm kỳ 2011-2016, hội đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đặc biệt là các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” được các cấp hội phụ nữ phổ biến rộng rãi, đưa các phẩm chất đạo đức phụ nữ đi vào cuộc sống, góp phần định hướng giá trị đạo đức mới của người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hội đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan triển khai thực hiện các đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” (Đề án 343), “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Đề án 704), “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông thôn” (tiểu đề án 4), “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” (Đề án 295) đúng tiến độ đề ra với nội dung thiết thực, đi vào chiều sâu như ở doanh nghiệp Hoàng Anh Bình Dương Qua khảo sát đánh giá, có 80% phụ nữ được tiếp cận các đề án (vượt 10% chỉ tiêu đề ra). Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã có 97,5% cán bộ; 89,9% hội viên; 77,9% phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua...

 Các cấp Hội LHPN tỉnh đã có nhiều nỗ lực, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ. Các phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, chương trình “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”… đã nhận được sự hỗ trợ với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng, vượt 269,23% chỉ tiêu đề ra. Đến nay, tổng nguồn vốn hội đang quản lý là 464 tỷ 314 triệu đồng, tăng 90% so với đầu nhiệm kỳ. Thực hiện công trình ĐHĐBPN toàn quốc lần thứ XI về vận động quản lý tiết kiệm, các cấp hội trong tỉnh đã vận động được 131.515 hội viên tham gia các mô hình tiết kiệm, thông qua 2.701 tổ, với số tiền trên 148 tỷ đồng, vượt 90% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Hội viên Hội LHPN các cấp trong tỉnh thời gian qua đã tích cực học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực. 
-để hoạt động của các cấp hội thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, yếu tố chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò tiên quyết. Trong nhiệm kỳ qua, việc tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng cán bộ hội đã có những bước đổi mới như thế nào?
- Hiện toàn tỉnh có 14 tổ chức hội vàcác đơn vị trực thuộc, 587 chi hội và3.226 tổ phụ nữ. Tỷ lệ tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi trở lên vào tổ chức hội đạt 81,85%, tỷ lệ tập hợp hộ gia đình có phụ nữ 18 tuổi trở lên vào tổ chức hội đạt 74,62%. Thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015”, công tác cán bộ nữ của tỉnh thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo vàhỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp vàđược cụ thể hóa bằng chủ trương, chính sách. Tỉnh luôn ưu tiên đầu tư vàdành nhiều nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Trong nhiệm kỳ, quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, cơ cấu nữ đạt trên 24%, BCH các Đảng bộ huyện, thị, thành phố đạt trên 28%. Tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đạt vàvượt so với quy định. Hội LHPN tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu với Trung ương Hội LHPN Việt Nam 4 cán bộ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, kết quả có 1 chị đã trúng cử.
Bên cạnh đó, việc thực hiện đềán “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở”, hội đã hướng về cơ sở, tập trung rà soát, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là chi hội, tổ phụ nữ. Các cấp hội đã chú trọng xây dựng mô hình mới, đa dạng các hình thức tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, quan tâm đến các đối tượng như tôn giáo, trí thức, doanh nghiệp, nữ thanh niên, đơn thân, người cao tuổi…; từ đó có nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp để tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội. Hội đã thí điểm thành lập tổ chức hội phụ nữ trong doanh nghiệp Mây tre lá Ba Nhất,Hoàng anh Bình Dương; thành lập các chi hội nữ công nhân nhàt rọ...
-tại đại hội lần này, phương hướng, mục tiêu tổng quát mà Hội LHPN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã được đề ra với những nội dung cơ bản như thế nào?
- Chỉ tiêu màĐHĐBPN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016- 2021 đề ra là: Hàng năm có 80% trở lên hội viên, phụ nữ được phổ biến kiến thức pháp luật liên quan phụ nữ vàbình đẳng giới; 90% trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc. Hàng năm, mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 3 hộ gia đình yếu kém đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; 80% trở lên phụ nữ nghèo và90% trở lên phụ nữ chủ hộ nghèo được hội hỗ trợ thoát nghèo; 100% huyện, thị, thành hội có kế hoạch phối hợp dạy nghề cho lao động nữ. Hàng năm, có từ 80% trở lên lao động nữ có nhu cầu được phổ biến kiến thức liên quan đến việc làm; 70% trở lên lao động nữ có việc làm sau học nghề; thành lập mới 200 câu lạc bộ, chi hội nữ thanh niên nhàtrọ; 20 chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp ngoài Nhànước với 20.000 hội viên; 100% cán bộ hội chủ chốt cấp tỉnh, huyện đạt chuẩn chức danh theo quy định; 85% trở lên chủ tịch hội cấp cơ sở đạt chuẩn...
Tất cả đều nhằm mục tiêu là: Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng vàsức sáng tạo, nâng cao trình độ, đời sống vật chất, tinh thần vàvị thế của phụ nữ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp, sáng tạo; chú trọng vận động, tập hợp nữ công nhân lao động, phát huy mô hình câu lạc bộ nhàtrọ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại.


    Các kiến trúc sư trên thế giới đã thiết kế nhưng ngôi nhà có hình thù giống động vật rất độc đáo.

Cấu trúc hình voi khổng lồ cao 20m được xây dựng từ năm 1981 và hiện nó được coi là một di tích lịch sử tại thị trấn Margate, bang New Jersey, Mỹ.(giarebinhduong.com )
Khi tới nước Bỉ, du khách có cơ hội nghỉ tại khách sạn có hình giống ngựa thành Troi ở thành phố Durbury.( quangcaobinhduong.xyz )
Một cửa hàng có hình giống vịt khổng lồ ở New York, Mỹ (trái). Tổ hợp du lịch Gấu túi khổng lồ ở Australia.(binhduong.top )
Được xây dựng tại thành phố Tirau ở New Zealand, tòa nhà hình cừu là một cửa hàng bán đồ lăn nhưng chưa bao giờ hoạt động.(phuquoc.online)
Ngôi nhà hình mèo được xây dựng để khám bệnh cho những chú mèo của người dân tại thành thị trấn Karlsruhe, Đức.(binhduongdocdaodiem.com)
Khách sạn Dog Bark Park Inn được xây dựng tại thành phố Cottonwood, bang Indiana, Mỹ. Đây là công trình do cặp đôi Frances Conklin và Dennis Sullivan thiết kế với hình dạng giống những chú chó cưng của họ.(casibinhduong.com)
Tòa nhà chó được xây dựng tại thành phố Tirau ỏ New Zealand, với chức năng sử dụng như một trung tâm thông tin du lịch và nhà vệ sinh công cộng.(aeon-binhduongcanary.com)
Hai cửa sổ hình tròn sát mái khiến nhà thờ này ở thành phố Tampa thuộc bang Florida, Mỹ, trông giống như một chú gà.(tamvietphat.com)
Đài quan sát chim được thiết kế giống một con chim khổng lồ trong khu bảo tồn ngập nước Martin Mere ở Lancashire, Anh.(taxibinhphuoc.com)
Tòa nhà có hình giống cá chó đang nhảy tại thị trấn Hayward, 
bang Wisconsin, Mỹ.(bacsibinhduong.com0
Tòa nhà hình cá viễn tưởng là văn phòng của Ủy ban phát triển thủy sản quốc gia ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ.9(taxilegia.com)
Khách sạn Kakadu ở Australia có hình giống một con cá sấu khổng lồ và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.(dattiecbinhduong.com)
Chương trình Team Building Lần IV “ Trở Về Tuổi Thơ II "

- Tuổi Thơ... Hai chữ ấy chứa chan biết bao nhiêu là kỷ niệm... mà chúng ta hằng mong ước có 1 vé để trở về. Trở về với tuổi thơ, trở về những ngày thơ ấu, cùng nhau vui chơi, cùng ăn, cùng nô đùa trên cánh đồng, nhưng tuổi thơ ấy lại qua đi rất nhanh chống và để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm...
- Với cuộc sống hiện nay, mọi người điều tất bật bôn ba với công việc hàng ngày của mình. Ở đâu đó trong cái ký ức của bạn luôn suy nghĩ về ngày xưa ta bé thơ, Ta được chơi những trò chơi Dân Gian như: Banh Đũa, Kèo Kèo, Nhãy Dây, Ô ăn quan...vv. Mà thời hiện đại bây giờ đâu còn...

Hình 1: Mỗi đội tham gia sẽ có cách sáng tạo khác biệt
Nay CLB  TEAM BUILDING BÌNH DƯƠNG sẽ trở lại với chủ đề " TRỞ VỀ TUỔI THƠ II - 2016 " hứa sẽ cho bạn 1 vé đi về tuổi thơ, về với những kỷ niệm của bạn, hãy hoá trang thành những đứa bé gái, bé trai, cùng nhau vui chơi những gì mình thích nhá... Chương trình sẽ Bắt đầu vào ngày 16.10.2016
Hình 2: Các bạn đang tham gia trò chơi dân gian

Hình 3: Cùng trở về tuổi thơ nào

 Hãy nhanh tay đăng ký vì số lượng vé có hạn, mỗi bạn tham gia sẽ đóng phí 70.000VNĐ. Trong đó, bao gồm phí tổ chức chương trình, giấy chứng nhận, ăn uống, huy hiệu chương trình, quà,…


- Thông tin về chương trình vui lòng xem tại:
+ Số điện thoại :
0964.735.629 gặp Châu.
0937.928.353 gặp Dũng .
Ẩm Thực Quán Beer City 1 (Chi nhánh 2 của Beer Nguyễn) vừa chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại số 164 Thích Quảng Đức (từ ngã tư Tân Lập chạy về hướng chùa Tây Tạng khoảng 100m quán nằm bên tay phải, giữa dốc Nhị Tỳ).


Ẩm Thực Quán Beer City 1 mang phong cách trẻ trung, độc đáo với các loại thức ăn và thức uống phù hợp nhiều gu thưởng thức khác nhau, được pha chế và biến tấu để mang đến trải nghiệm “lạ mà quen”. Quán tọa lạc tại phường trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một, với lợi thế rất gần khu dân cư Chánh Nghĩa, các chi nhánh ngân hàng, văn phòng đại diện, và đặc biệt là cách khu tòa nhà Becamex Center, khách sạn Becamex, siêu thị, chợ Thủ Dầu Một chỉ vài phút di chuyển.
Không gian bên trong và bên ngoài quán ăn có một mảng xanh tự nhiên, mang đến cảm giác trong lành và mát mắt.
Đến với Ẩm Thực Quán Beer City 1 quý khách có thể thưởng thức những món ăn hải sản đến từ các vùng miền trong cả nước như: thực đơn các món ốc, mực, bạch tuộc, cá bớp, ếch, tôm….được chế biến theo nhiều cách khác nhau do các đầu bếp chuyên nghiệp và có kinh nghiệm thực hiện với giá cả bình dân, hợp lý đảm bảo sẽ vừa lòng thực khách.
 Bạch tuộc nướng, đặc biệt có tặng kèm phần kim chi
 Mực nướng, tặng kèm phần kim chi 
 Cá bóp nướng
 Mực trứng chiên nước mắm


Đặc biệt thưởng thức các món ăn được chế biến từ hải sản không những đem lại cảm giác ngon miệng mà còn rất tốt cho sức khỏe. Các khoáng chất vitamin trong hải sản tươi sống là bổ trợ và cung cấp thêm cho cơ thể bạn nguồn năng lượng dồi dào mà không sợ các bệnh về tim mạch mỡ trong máu …
* Ngoài ra, quán còn có nhiều món đặc sản khác (Menu kèm theo) như: lẩu kim chi với cấp độ cay khác nhau, kim chi bạch tuộc, cơm chiên Hàn Quốc, bò xào kim chi và đặc biệt là món gà hầm sâm rất bổ dưỡng cho cơ thể…

 Ếch Cali - 70k


Ốc lên mâm các loại - 130k

 Kim chi bạch tuộc


 Bò xào kim chi - 85k


 Cà na xào bơ - 40k Lẩu kim chi


 Gà hầm sâm - ăn kèm với mì udon hàn quốc, rau; trong con gà có hầm cùng với nếp và sâm.

Ẩm Thực Quán Beer City 1 nói không với chất tạo màu công nghiệp và thực phẩm không rõ nguồn gốc; đảm bảo thực phẩm chế biến luôn tươi, sạch.

* Nhân dịp khai trương, Ẩm Thực Quán Beer City 1 đang có các chương trình khuyến mãi: giảm giá 20% thức ăn trong 6 ngày đầu.* Thực đơn: 

0918390399

Email nhận bài đăng: 0918390399 hoanganhbinhduong@gmail.com